Sølv

Sølv er et grundstof med den latinske betegnelse argentum.

Sølv har gennem tiden været af afgørende betydning som betalingsmiddel. Ligesom guld har også sølv til alle tider haft en stor symbolsk betydning – ikke mindst i form af smykker, prydgenstande og religiøse symboler. Mange betragter sølv som “lillebror” i forhold til guld, som det for eksempel ses ved idrættens medaljer, hvor guld er bedst, efterfulgt af sølv og dernæst bronze.

Sølv bruges meget i industrien, fordi det har en meget høj ledeevne for varme og elektricitet. Det har også haft stor betydning i den medicinske verden helt siden oldtiden, blandt andet fordi det har nogle af de samme egenskaber som antibiotika.

Også som investeringsobjekt har sølv stor betydning. Mange private har gennem tiden sat deres penge i sølv, der ofte ses som mere forståelig og sikker at investere i end f.eks. værdipapirer.

Finanskrisen har øget sølvs popularitet som mål for investeringer – faktisk i en grad så dagbladet Børsen den 15. september 2010 stillede spørgsmålet: “Er sølv det nye guld?”. Sølvpriserne er rekordhøje i forhold til for 15-20 år siden, men det er værd at huske, at dagsprisen kan svinge voldsomt over ganske kort tid.

Der er mange muligheder for at investere i sølv:
• Smykker, bestik, service og lignende, som købes enten nye eller brugte hos forhandlere eller f.eks. via internetauktioner. Prisen overstiger selve sølvets værdi på grund af forarbejdningen, historisk og/eller kunstnerisk værdi.
• Sølvbarrer. Man kan købe sølvet og selv opbevare det, eller – mod betaling – få det opbevaret under sikre former hos specialiserede firmaer.
• Historiske mønter, hvor prisen kan være højere end råvareprisen på grund af den historiske værdi eller fordi, de er sjældne.
• Nutidige mønter.
• Aktier i sølvminer eller sølvinvesteringsbeviser.