Sølvmønter

Om sølvmønter

Der er tre hovedtyper mønter: Mønter, der er almindeligt gangbart betalingsmiddel; sølvmønter, der har historisk – eller såkaldt numismatisk – værdi, og endelig mønter, hvis primære formål er investering i selve metallets værdi – såkaldt investeringssølv (kaldes på engelsk “bullion coins”). Sjældne eller meget efterspurgte investeringsmønter kan også have eller få numismatisk værdi.

Standardvægten for sølvmønter er 1 ounce (oz), men der findes også mønter med anden vægt. Det gælder ældre mønter, men også moderne sølvmønter findes med en anden vægt, som ofte er en andel af en ounce – for eksempel en halv eller en kvart ounce.

Sølvmønter er ikke helt så udbredte som guldmønter, men der er ikke desto mindre en del populære mønter på markedet. Der findes kun ganske få moderne danske sølvmønter: Den kongelige danske Mønt har udsendt en række temamønter siden 2002. Blandt disse er en sølvmønt i Eventyrserien, ligesom der nogle år senere blev udgivet en sølvmønt i Polarserien.

Som eksempel på en nutidig sølvmønt kan nævnes den amerikanske Silver Eagle – “Sølvørn”, der første gang blev udgivet i 1986. Den har sit navn fra den heraldiske ørn på møntens ene side. Silver Eagle findes kun som 1 ounce og har en renhed på 99,9 %.

En anden populær sølvmønt er den kinesiske sølvpanda, der har været udgivet siden 1983. Bortset fra et par enkelte år har mønten hvert år et nyt motiv – naturligvis med en panda. Mønten findes i forskellige vægte udover standardvægten på 1 ounce, idet der i nogle år er udgivet pandaer i en halv ounce, 5 eller 12 ounces eller et helt kilo. Renheden kan variere fra år til år, men er typisk 99,9 %.

Blandt de øvrige kendte sølvmønter er den britiske Silver Britannia, den canadiske Silver Maple Leaf og den australske Silver Kangaroo.