Platin

Platin er et grundstof med den latinske betegnelse platinum. Platin er i modsætning til sølv og guld et meget sjældent metal. Det forekommer naturligt, men i dag udvindes platin også som biprodukt fra kobber- og nikkelminer. Platin bruges i kemiske processer – blandt andet kemoterapi – og som bestanddel i smykker og ure; det anvendes i vid udstrækning til katalysatorer i biler.

Fordi platin er så sjældent, har det en særlig aura af eksklusivitet – som for eksempel kreditkortselskabernes “platinkort” og musikernes “platinplader” som markering af et særligt stort salg.

Prisen på platin afspejler, at det er meget sjældent i forhold til for eksempel guld. Således har prisen på platin i perioder været to eller tre gange så høj som prisen på guld. Fordi platin i langt højere grad end guld anvendes i industrien, kan priserne svinge meget afhængig af udviklingen i verdensøkonomien. Hvis efterspørgslen på biler for eksempel falder meget, kan prisen på platin falde tilsvarende.

Platin er ikke så udbredt som investeringsobjekt for private, men blandt mulighederne for at investere i det er:
• Smykker og ure, som købes enten nye eller brugte hos forhandlere eller f.eks. via internetauktioner. Prisen overstiger selve platinets værdi på grund af forarbejdningen, historisk og/eller kunstnerisk værdi.
• Platinstykker. Man kan købe platin og selv opbevare det, eller – mod betaling – få det opbevaret under sikre former hos specialiserede firmaer.
• Aktier i miner eller investeringspuljer.